Aleviler, Çerkesler, STK ve DKÖ’ler 7 Haziran seçimlerinde HDP diyor

Son dönemdeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan toplumsal ve siyasal koşullar nedeniyle, Türkiye en kritik seçimlerinden birine hazırlanıyor.  Avrupa ve Türkiye’de faaliyet gösteren çok sayıda Alevi ve Çerkes Dernekleri, demokratik kitle örgütleri ile Hacı Bektaşi Veli Dergahı Postnişini Veliyettin Ulusoy ve Alevi Dedeleri, yaptıkları açıklamalarda Alevi ve Çerkes toplumların oylarının 7 Haziran 2015 seçimleri için HDP’ye yöneldiğini söylediler.

Postnişin Ulusoy: “Camia yüzünü Demirtaş’a çevirdi”

Hacı Bektaş Veli’nin soyundan geldiği söylenen ve ‘postnişin’ olarak kabul edilen Veliyettin Ulusoy, Alevilerin cumhuriyet dönemi boyunca yapılan seçimlerdeki tercihlerinden bahsederek, Alevi toplumu olarak, geçmişte 3 dönem Demokrat Parti’yi (DP) desteklediklerini, bunun bir umut olmadığını fark ettikten sonra, seçimlerde hep Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) yöneldiklerini, ancak yine umutlarının boşa çıktığını gördüklerini aktardı.

Veliyettin Ulusoy

“Bu son hareketlilikle birlikte, özellikle de HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı olması ve düşüncelerini topluma iletmesiyle birlikte gözler ona çevrildi, camia yüzünü ona çevirdi.” diyen Ulusoy, Alevi – Bektaşi – Kızılbaş inancında, insanı görmenin öncelikli olduğunu, herkesin yeterince temsil edilmesi gerektiğini, farklılıkları ayırt etmeden yaşamak istediklerini, Alevi toplumunun mücadelesi ve arayışının seçimlerle sınırlı olmayacağını, günlük hayatın içinde de yer alması gerektiğini belirtti.

Selahattin Demirtaş

Selahattin Demirtaş

Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Derneği Genel Merkezi’nde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmede, Demirtaş’ın “Partimizde herkese yer var. Herkesin hakkı savunulacak” dediğini ifade eden Ulusoy, Demirtaş ve HDP heyetinden ayrı düşünmediklerini kaydetti.

Adıgüzel Erbaş Dede: Alevilerin sorunları bütün ötekilerin sorunlarından farklı değildir

Çorum Seyyid Sultan Söylemezoğlu Ocağı dedelerinden Adıgüzel Erbaş, “Alevilerin sorunları bütün ötekilerin sorunlarından farklı değildir. Yani Kürtlerin, Alevilerin, Ezidilerin, Süryanilerin sorunlarıyla aynıdır. 72 milleti bir mezarda gören bir temsilciler olarak tüm ötekilerin oradayız. Nerede bir mazlum varsa onun yanındayız, nerede zalim var onun karşısındayız.” şeklinde konuştu. Adıgüzel Erbaş Dede, HDP’nin barajı aşmasını istediğini, hükümetin diktatörlüğe giden politikalarının önünü ancak HDP’nin kesebileceğini söyledi. Erbaş Dede, bu günlerde Alevi toplumunun sahip olması gereken tavrı Pir Sultan Abdal’ın bir dörtlüğü ile anlattı: Gelin kardaş pirden ayak tutalım // Biz tutalım tutmayandan bize ne // Hakikatı muhabbete katalım // Biz katalım katmayandan bize ne

Celal Fırat Dede: “Yeni Yaşam Çağrısı’nı destekliyoruz”

Garip Dede Dergâhı dedelerinden Celal Fırat Dede ise, HDP’nin Yeni Yaşam Çağrısı’nı desteklediklerini, temiz toplum, kaliteli toplum, aydınlık toplumdan yana olan tüm partilerle aynı düzlemde olmanın yapılması gereken şey olduğunu belirtti ve Alevilerin inançları gereği, yaşamla inancı ayırmadıkları için çağrıya sıcak baktıklarını sözlerine ekledi.

Avrupa’daki Alevi Dernekleri de HDP’ye destek veriyor

Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Temsilciler toplantısına katılan 269 delegeden, 265 tanesinin oylarıyla Avrupa Alevileri olarak HDP’nin desteklenmesi ve barajı geçmesi için elden gelen yardımın yapılması kararları alındı. Turgut Öker, CHP’nin bazı konularda 50 yıl geriden geldiğini ifade ederek, “IŞİD terör örgütüne karşı kimin mücadele ettiği ortada” dedi.

Turgut Öker – Selahattin Demirtaş görüşmesi

AABF Genel Başkanı Turgut Öker, HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ile görüştükten sonra, “Türkiye’nin bugüne kadar çektiği sıkıntılardan kurtulması, Türk-İslam sentezi yerine çok uluslu ve çok kültürlü toplumun Türkiye’de hedeflenmesi ile Alevi sorunlarından kurtulunabilmesi açısından HDP ile Aleviler arasında stratejik ortaklık” olması gerektiğini vurguladı. Öker sözlerine şöyle devam etti:  “Bu karar doğrultusunda da biz gerçekten ülkemizde Tayyip Erdoğan diktatörlüğünün ve onun amaçladığı sultanlığın, tek adam diktatörlüğünün hayata geçmemesi ve önümüzdeki sürecin de son 12 yılda olduğu gibi kapkara olmaması için, çocuklarımızın sokaklarda öldürülmemesi için, HDP’nin barajı aşmasının ülkemiz ve geleceğimiz açısından son derece önemli bir sınav olduğunu görüyoruz. Toplumumuzun özlem duyduğu bir adım olarak görüyoruz.”

Demokratik Çerkes Hareketi: Katiline aşık olanlar, Çerkesleri temsil edemez

Demokratik Çerkes Hareketi (DÇH), “ortak seçim siyaseti” geliştirmek amacıyla, Çerkez yurttaşların aktif katılımlarıyla seçimlere yönelik tutumlarını netleştirdiklerini açıkladı.

Bir yandan Çerkes haklarını savunurken, diğer yandan ezenden yana olan AKP’li adaylara geçit vermeyeceklerini söyleyen Çerkesler, AKP’nin Çerkeslere yönelik seçim karnesinin oldukça kötü olduğunu ve Türkiye Çerkes toplumundan oy alamayacağını belirttiler.

“Emekten ve halktan yana adayları destekliyoruz”

Emekten ve halktan yana bağımsız adayları ve Çerkes kökenli bağımsız milletvekili adayı Yalçın Karadaş’ı desteklediklerini belirten DÇH, Karadaş’ın adaylığını cesur ve onurlu bir adım olarak değerlendirdi.

“HDP’yi baraja karşı yalnız bırakmayacağız”

AKP diktasına karşı emekçi halkların dönemsel çıkarları adına HDP’ye destek vereceklerini açıklayan DÇH, HDP’nin “Müzakere adına AKP ile anlaşmalar yapıldığı” şeklinde dillendirilen söylenti ve kaygıları net pratiklerle giderdiğinde, tüm demokrasi güçlerinin HDP’ye azami destek vereceği kanısında olduklarını kaydetti.

Birleşik Haziran Hareketi’nin seçim tavrının da kendi içerisinde tutarlı olduğunun belirtildiği DÇH açıklamasında, BHH’nin, neo-liberalizme ve gericiliğe karşı olan adayları yalnız bırakmayacağına inandıklarına yer verildi.

Avrupa’daki Demokratik Kitle Örgütleri: “Bütün gücümüz ve enerjimizle Avrupa’da HDP’nin yanında olacağız”

Almanya’nın Köln kentinde geçtiğimiz günlerde bir araya gelen 42 demokratik kitle örgütü (DKÖ), ortak bir basın açıklamasıyla 7 Haziran seçimlerinde HDP’yi destekleyeceklerini bildirdi.

Açıklamada, 7 Haziran seçimlerinin Türkiye’nin geleceği açısından tayin edici bir rolü olduğu ve farklı inançlardan uluslar, mezhepler ve topluluklar açısından belirleyici bir önem taşıdığı vurgulandı. AKP hükümetinin, iktidarı boyunca başta Kürtler ve Alevilerin eşit haklar meselesi olmak üzere, pek çok temel sorunu daha da çözülemez hale getirdiğinin yer aldığı açıklamada, CHP ve düzen partilerinin ise bu sorunları çözmek için gereken program ve perspektife sahip olmadıkları söylendi.

“Umudun sesi HDP”

Avrupa’daki 42 DKÖ’nün açıklaması şöyle devam etti:

“Türkiye’den farklı inançlardan, uluslardan, kültürlerden, kimliklerden halkların birlikte yaşaması, her türden haksızlığa karşı gücün birleştirmesini yeni bir seçenek olarak ortaya çıkarmıştır. Bizler bu alternatifin daha güçlenmesini arzuluyor, buna güç katılması gerektiğine inanıyoruz. Halkların ve inançların bir arada, özgürce yaşayabileceği bir Türkiye, hepimizin en büyük özlemidir. Bu nedenle biz Almanya’da yaşayan Türk, Kürt, Asuri, Süryani, Laz, Çerkez, Ermeni, Rum, Alevi, Êzîdî, Hıristiyan ve Müslüman ve diğer inançların ve emek örgütlerinin temsilcileri ve kurumları olarak, 7 Haziran’daki genel seçimlerde değişimin, dönüşümün ve umudun sesi olan HDP’nin seçim programının, bizlerin de özlemini duyduğumuz bir Türkiye’nin kurulmasının önünü açacağına inanıyoruz.”

Bütün güçleri ve enerjileriyle Avrupa’da HDP’nin yanında olacaklarını ifade eden kurumlar, barış, eşitlik, kardeşlik, kadın ve çevre hakları için mücadele eden bütün kurum, kuruluş ve şahsiyetleri HDP’nin başarısı için seferber olmaya çağırdı.

Açıklamaya destek veren kurumlar şöyle: Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-DEM), Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu (AGİF), Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF), Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu (ATİF), Almanya Demokratik Haklar Federasyonu (ADHF), Yaşanacak Dünya Devrimci Proletarya, Yeşiller ve Sol Gelecek Parti (Almanya), Demokratik Aleviler Federasyonu (FEDA), Almanya Êzîdîler Federasyonu (FKÊ), Avrupa Sürgünler Meclisi (ASM), Kürdistan İslam Partisi (PİK) Federasyona Civaka Îslama Kurdistan (FCÎK), Pontus Rum Derneği, Nor-Zartonk, Çerkezler İnisyatifi, Lazabura – Laz Dili ve Kültürü Derneği, Almanya Özgür Kürt Kadın Hareketi (TJK-A) Sosyalist Kadınlar Birliği (Almanya), Kürdistan Öğretmenler Birliği (YMK), Almanya Kürt Enstitüsü, Êzîdî Kadın Meclisi, Êzîdî Akademisyenler Birliği, Mezopotamya Demokratik Kültür Hareketi (TEV-ÇAND), Kürdistan Öğrenciler Birliği (YXK), Ciwanên Azad, Mezopatamya Demokratik Değişim Partisi, Kaldıraç, Karakoçanlar Vakfı, Dersim  Yeniden İnşaa, 38 Dersim Soykırım Derneği, Kürecik Halk İnisyatifi, Kayıp ve Mağdur Aileler Derneği, Kürdistan Gaziler Birliği, Avrupa Karaliler Derneği, Kurdên Anatolie İnisiyatifi, Avrupa Koçgirililer İnisiyatifi, Karakoçanlılar Derneği, Bingöl Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Batman İnisiyatifi, Kars, Ardahan Iğdır İnisiyatifi, Maraşlılar İnisiyatifi.

Kaynaklar: DİHA / Deniz Nazlım, Demokratik Çerkes Hareketi Basın Açıklaması, Avrupa Sürgünleri / Adem Karaçoban
Haber: Onur Metin – 19 Mart 2015 Perşembe – İnadınaHaber.org  

Haberdeki görseller sahiplerine aittir.

Print Friendly, PDF & Email
2017-04-27T03:16:16+00:00 19 Mart 2015|