Erkekliği Reddet, Özgürleş!

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Toplumsal Cinsiyet ve LGBTİ Çalışma Grubu’ndan erkekler, 8 Mart öncesinde, 7 Mart 2015 tarihinde Ankara, Yüksel Caddesi’nde “Reddet, Özgürleş!” diyerek ataerkil erkekliği reddettiğini açıklayan bir basın açıklaması yaptı.

[x_video_embed type=”16:9″][/x_video_embed]

Basın açıklaması metni:

“Biz YSGP’li erkekler olarak bugün egemen olan ataerkil erkekliği reddediyoruz. Biyolojik cinsiyetimizin üzerine ve ötesine kazınan erkeklik norm ve rollerini parçalamanın bir ön adımı olarak bütün erkekleri, erkekliklerini reddetmeye çağırıyoruz. Çünkü erkek egemenliği cinsiyetçiliktir. Heteroseksizmdir. Şiddettir, savaştır, tacizdir, tecavüzdür. Kadınların ve LGBTİ’lerin baskı altına alındığı bir toplumda hiçkimse özgür değildir.

Özgecan Aslan’ın katledilmesiyle bu eril şiddet bir kez daha yüzümüze çarptı. Toplumda büyük bir tepki doğurdu. Ne yazık ki, yine sorunun gerçek nedenlerini tartışmak yerine, erkekçe çözümler üretmeye çalıştık. Katilleri idam edelim dedik, hadım edelim dedik. Bizim de ihtiyaçlarımız var; ama bunun için namuslu kadınları kullanmıyoruz dedik. Katilleri şeytanlaştırarak kendimizi temize çıkardık.

Ölen sadece Özgecan değildi. 2014 yılında 288 kadın ve daha 2015’in ilk iki ayında 53 kadın erkek şiddetine kurban gitti.
Bizler bu suç ortaklığını reddediyoruz. Hiçbirimizin biyolojik cinsiyetimizin üzerine inşa edilen bu sistemden faydalanmaya hakkı yok. Kendi iktidarının sunduğu nimetlerin tadını çıkaran erkeklere sesleniyoruz. Unutmayın ki bu iktidar, her gün hemcinslerimiz tarafından katledilen kadınların kanlarıyla ayakta kalıyor. LGBTİ’lere yönelik ayrımcılık ve nefret cinayetleri ataerkil erkekliğin ifadesi oluyor. Seks işçiliği ikiyüzlü bir biçimde kriminilize ediliyor. Queer bireyler yok sayılıyor. Kadınlara eve hapsolmak dışında bir alternatif sunulmuyor. Kadınların kürtaj hakkını yasaklamaya kalkanların; bireylerin kimlerle, nerede, nasıl yaşayacağını karar verme yetkisine sahip olduğunu düşünenlerin ve bu konuları gündeme getirenlerin hepsi erkektirler. Erkeklik, tam da bu hakkı kendinde görme meselesidir. Bizler bu hakkı kendimizde görmüyoruz. Erkeklik hepimizi köleleştiriyor. Erkek olmaya devam ettikçe duygularımızı da baskı altına alıyoruz. Sünnet oluyoruz, asker oluyoruz, cesur oluyoruz. Kısacası köle oluyoruz.

Erkekler! Emin olun erkekliklerinizden özgürleştikçe ferahlayacaksınız. Bizler ataerkil asli faili olduğu ataerkil erkekliği reddediyoruz. Ve bütün erkekleri de erkekliklerini reddetmeye, erkekliğe ihanet etmeye, bunun için küçük de olsa bir adım atmaya çağırıyoruz. Bu sistemin yararından da, zararından da vazgeçmedikçe, hiçbirimiz özgür olamayacağız.”

Print Friendly, PDF & Email
2017-04-27T03:16:16+00:00 10 Mart 2015|