Hükümet’ten komik tehdit: “Retweet yaparsan suç sayarım… yersen…”

AKP hükümeti, defalarca AYM’den geri dönen ve T.C. Anayasası dahil imza atılan tüm uluslararası düzenleme ve sözleşmelere aykırı ‘İnternet Sansürü’ yasasını bir kez daha TBMM’den geçirdi.

Hem AYM’yi, hem de vatandaşları ciddiye almadıklarını açıkça itiraf niteliği taşıyan bu girişim, Halk’ta hükümetin beklediği karşılığı bulmazken AYM’nin, yeni yapısı doğrultusunda Anayasa’yı da çiğneyen bu hukuksuz girişim karşısında ne tür bir karar vereceği merak ediliyor.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasayla Twitter’da retweet edilen mesajlar suç sayılabilecek. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasa önerisinin maddesine göre, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçeleriyle Başbakanlık veya ilgili bakanlıkların talebi üzerine Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından internetteki içeriklerin çıkarılması ya da erişimin engellenmesine karar verilebilecek.

Haber Paylaşmak ve Retweet Yapmak ‘Suçu Yaymak’ Demekmiş…

Suç unsuru olarak nitelendirilecek içerikleri Twitter’da retweet yapanlar ve Facebook’ta paylaşanlara ceza verilecek. Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Başbakanlık veya milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili bakanlıkların talebi üzerine TİB tarafından internet ortamıda yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.

Karar, başkanlık tarafından derhal erişim sağlayıcılara ve ilgili içerik ve yer sağlayıcılara bildirilecek. İçerik çıkartılması veya erişimin engellenmesi kararının gereği, derhal ve en geç kararın bildirilmesi anından itibaren 4 saat içinde yerine getirilecek. Bu karar, başkanlık tarafından 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak. Hakim, kararını 48 saat içinde açıklayacak. Verilen erişimin engellenmesi kararları, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilecek. Ancak teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.

Suça konu inernet içeriklerini oluşturan ve yayanlar hakkında Başkanlık tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacak. Bu suçların faillerine ulaşmak için gerekli olan bilgiler içerik, yer ve erişim sağlayıcılar tarafından hakim kararı üzerine adli mercilere verilecek.

Kaynak: Cumhuriyet

– VU/ İnadına Haber / 22 Mart 2015 Pazar –

Hükümetin internet sansür ve tehditlerinden kaçınma yöntemleri için aşağıdaki görseldeki yöntemlerden yararlanabilirsiniz:

 

20140324_KeepCalmUseTOR_PBA

Print Friendly, PDF & Email
2017-04-27T03:16:13+00:00 22 Mart 2015|