[Uzman Görüşü] Avukatların üstü hangi şartlarda aranabilir? 

Son günlerde, adliyelere girişlerde avukatların üstlerinin aranmasıyla ilgili devam eden tartışmalarla ilgili, Ankara Barosu avukatlarından Cemalettin Gürler, avukatların üstünün aranabilmesi için hangi yasal koşulların olmasının gerekli olduğunu açıkladı.

Başbakan Davutoğlu, adliye girişlerinde bu aramaların bütün avukatlara yönelik yapılacağını söylemiş, “Güvenliği sağlamak zorundayız ve bu konuda kararlıyız” demişti.

Konuşmasında, avukatların bağımsız yargı içindeki konumundan bahseden Gürler, avukatların üstünün aranmasının, bağımsız yargının üstünün aranmasıyla denk olduğunu ifade etti.

Avukatların üstünün aranması için 2 temel şart olduğunu söyleyen Avukat Gürler, bu şartların; avukatın işlediği iddia edilen suçun ağır ceza mahkemesinde yargılanacak bir suç olması ve bu suç işleniyorken, yani suç üstü yapılırsa bu aramanın yapılabilmesi olduğunu belirtti.

Son zamanlarda, adliye, cezaevi ve emniyet teşkilatı girişlerinde avukatların üstlerinin aranmasının hukuki olmadığını aktaran Gürler, böyle bir aramanın ancak avukatlık kanunundan ilgili maddenin çıkartılmasının ve Türkiye’nin birçok uluslararası anlaşmadan imzasını çekmesinin ardından yapılabileceğini, ancak avukatlık meslek geleneğinin buna izin vermediğini belirtti.

Danıştay, konuyla ilgili verdiği kararda, “Polis tarafından avukatın üstünün aranması hizmet kusuru olup manevi tazminat gerektirir” demişti.

[accordion][accordion_item title=”Avukatlık Kanunu Madde 58″]MADDE 58- Avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarında soruşturma, Adalet Bakanlığının vereceği izin üzerine, suçun işlendiği yer Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılır. Avukat yazıhaneleri ve konutları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı denetiminde ve baro temsilcisinin katılımı ile aranabilir. Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatın üzeri aranamaz. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanununun duruşmanın inzibatına ilişkin hükümleri saklıdır. Şu kadar ki, bu hükümlere göre avukatlar tutuklanamayacağı gibi, haklarında disiplin hapsi veya para cezası da verilemez.[/accordion_item][/accordion]

Print Friendly, PDF & Email
2017-04-27T03:16:08+00:00 6 Nisan 2015|