‘2015 Genel Seçimleri ve Medya’ atölyesi gerçekleştirildi

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin organizasyonuyla yapılan altıncı medya atölyesi ‘2015 Genel Seçimleri ve Medya’ başlığıyla 7 Mayıs Perşembe günü Taksim Point Hotel’de gerçekleştirildi.  Atölyeye uzmanlar, akademisyenler yerel, ana akım ve alternatif medya mensupları katıldı.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Türkiye kolu Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından düzenlenen medya atölyelerinin altıncısında bir araya gelen uzmanlar ve medyacılar, seçim döneminde medyanın nasıl davranması gerektiğini konuştu.

Oy ve Ötesi Derneği Kurucu Başkanı Sercan Çelebi, gazeteci Arzu Yıldız ve 2008 yılından itibaren seçim dönemi ihlallerini takip etmekte olan Van Barosu Başkanı avukat Murat Timur’un konuşmacı olarak katıldıkları ilk oturum, derneğin Kamu Araştırmaları Departmanı’ndan Umut Gündüz’ün moderatörlüğünde ‘Seçim Dönemi İhlalleri ve Medya’ konusu etrafında şekillendi.

Seçim Dönemi Etik Haberciliği konulu 2. Oturum, moderatör görevini üstlenen Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı, ardından derneğin Medya ve İletişim Koordinatörü Özgen Kaybaki ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş sunumları ile atölyeye katkıda bulundular.

Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Özarslan konuşmasında,  yalnız seçim günü değil aynı zamanda seçim öncesinde de  ihlallerin yaşandığına ve derneğin seçim dönemi ihlallerini kamu kaynaklarının kullanımı gibi pek çok açıdan takip ettiğine dikkat çekerken, oturum moderatörü Umut Gündüz, siyasetin  finansmanının problemli alanlardan biri olduğunu belirtti ve milletvekillerinin mal varlıklarını ve kampanya finansmanlarını açıklamalarına yönelik yürütülen Siyasette Şeffaflık projesi kapsamındaki derneğin çalışmalarını tanıttı.

Arzu Yıldız, seçim kampanyaları sürecinde Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlık sorununun büyük önem teşkil ettiğini söyledi ve Sakarya’da AKP adaylarının propaganda gezilerine polis eskortlarının eşlik etmesi, Ağrı’da valilerin öğretmenlere mitinglere katılma talimatı vermesi, Uşak’ta hastane çalışanlarına AKP propagandası yaptırılması gibi medyaya yansıyan seçim dönemi kampanya ihlallerinden örnekler verdi.

Van Barosu Başkanı Avukat Murat Timur, sandık güvenliğinin öneminden, seçim genelgeleri ve kanunları baz alarak hazırladıkları, siyasi parti ve STK temsilcilerinin ne gibi hakları olduğuna, herhangi bir ihlalle karşılaştıklarında neler yapabileceklerine ilişkin bilgileri içeren seçim kılavuzundan söz etti.Barolarının uzun dönemdir sürdürdüğü seçim dönemi ihlalleri takip sürecinde yaşadıkları deneyimlerini paylaşan Timur, özellikle avukatlara bu süreçte büyük bir görev düştüğünün altını çizdi. 2. oturum, moderatör görevini üstlenen Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Seçim dönemi etik haberciliğinin kritik değerinden bahseden İnceoğlu, bu konuyla ilgili uluslararası kılavuz kaynakların içerdiği maddeleri kendi yorumlarıyla zenginleştirerek paylaştı.

2015-05-07 seçimler ve medya atölyesi (2)

Ardından, Şeffaflık Derneği Medya ve İletişim Koordinatörü Özgen Kaybaki, dernek olarak medya organlarının haber içeriğinden sorumlu kişilere imzalatmak istedikleri ‘Seçim Dönemi için Etik Habercilik Teminatı’nın sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Dr. İnceoğlu teminatta geçen tarafsızlık ilkesine eleştiri getirerek ‘gazeteci taraftır’ vurgusu yaptı. Gazetecinin insanı değerlerden, eşitlikten, barıştan, çoğulculuktan yana’ taraf olması gerektiğinin altını çizen İnceoğlu, ‘taraf’ kelimesinin ‘nesnel’ kelimesi ile değiştirilmesi talebinde bulundu. Kaybaki, talebi gözden geçireceklerini dile getirdi. Metin, imzaya açılmış durumda. Buraya tıklayabilirsiniz.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti adına konuşan TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, gazetecinin topluma karşı sorumluluğundan, basın mensuplarının habere ulaşabilirliklerinin zorluğundan, akreditasyon uygulamasının haber yapma ve haber alma üzerindeki kısıtlayıcı rolünden, ve kuruluşlarının basın özgürlüğü adına çalışmalarından söz etti ve gazetecilerin mesleklerini yerine getirmeye çalışırken karşılaştıkları engelleri, örnekler eşliğinde paylaştı.

2015-05-07 seçimler ve medya atölyesi (3)

Güneş’in konuşmasının ardından katılımcıların yoğun ilgisiyle bir tartışma gerçekleştirildi. Yayın yasakları, bağımsız gazetecilik, gazetecilerin karşılaştıkları engeller üzerinden sorular cevaplandırılırken, konuşmacılar ve izleyicilerden gazetecilik gündemine dair tartışmalı pek çok konu dile getirildi; kimi meslektaşlarına yönelik eleştirilerini aktaran katılımcılar, medya alanına dair sorunları da dile getirdiler.Tartışma esnasında katılımcı gazetecilerin özellikle gerçeklerden uzak haber yapan meslektaşlarına yönelttikleri eleştiriler, medya alanının iktisadi politikaların güdümünden uzaklaşamaması konusunu gündeme getirerek tartışmaların yoğunlaşmasına neden oldu.

Dernek tarafından imzaya açılan metin ve yer alan talepler şöyle sıralandı.

Medya, bir ülkenin seçim dönemi çalışmalarının adil ve şeffaf olması ve vatandaşların kendi geleceklerini bağlayan bu kritik süreçle ilgili bilgilendirilmesi noktasında önemli bir rol oynamaktadır. Seçim dönemine dahil olmuş politikacıların vaatleri, partilerin manifestoları, ülkenin sorunlarına ilişkin yaklaşımları, seçim sürecinin işleyişi, seçim kampanya ihlalleri vb. konularda kamuoyunun yeterli ve özenli bir biçimde bilgilendirilmesi, medyanın kritik ve saygın görevlerinden biri konumunda.

Uluslararası Şeffaflık Derneği olarak, seçim dönemi haberciliğinin, toplumun genel faydasını gözeterek vatandaşların bilgi alma hakkını tanıyan bir sorumluluk bilinciyle gerçekleştirmesinin önemli ve değerli olduğunu düşünüyoruz.

Bu sebeple seçim dönemi haberciliğinin etik bir çerçevede yürütülmesi adına uluslararası çalışmalardan ve alanla ilgili değerli akademisyenlerin konuyla ilgili bizlerle paylaştıkları önerilerden beslenerek hazırladığımız bu Seçim Dönemi için Etik Habercilik Teminatı’nı medya kurumlarının/medya mensuplarının imzalamasını istiyoruz.

Sadece seçmen kitlesinin değil, bu ülkenin her bireyinin hayatını ve geleceğini etkileme gücüne sahip seçimlerin hazırlık aşaması ve seçim günü ile ilgili bilgilendirmenin doğru, tarafsız ve eksiksiz yapılmasının önemi sebebiyle Uluslararası Şeffaflık Derneği olarak medya mensuplarından:

– İnsanların haber alma hakkını gözeterek seçim döneminde doğru, tarafsız ve eksiksiz yayın yapmalarını,

–  Seçim dönemi yayınlarının adaylara ve partilere ilişkin nefret söylemi içermemesini, yargılayıcı olmamasını,

– Bu süreçte, tüm parti ve adaylara adil ve eşit mesafeli bir yaklaşım sergilemelerini ve bu şekilde yer ayırmalarını,

–  Seçim dönemi yasakları konusunda bilgilendirici yayın yapmalarını ve bu yasakların ihlal edildiği durumları kamuoyu ile paylaşmalarını,

–  Seçim sürecinde yanlış bilgilendirme, manipülasyon, söylentiler ve algı yönetimi operasyonlarına karşı dikkatli olarak, yayınlamadan önce bilgilerin geçerliliğini başka kaynaklardan da doğrulamalarını,

–  Seçim dönemi kampanyalarının odaklandığı ana meseleleri tanımlamakta yayın ekibine ve kamuoyuna yardımcı olması adına tarafsız uzmanların, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının fikirlerinden, eleştiri ve önerilerinden de faydalanmalarını, ayrıca, yine bu süreçte, seçim anketlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmadan önce, anketin kalitesini ve finansörlerinin kim olduğunu, bunun anketin bilimselliği üzerindeki etkisini dikkate almalarını,

–  Medya kuruluşu yöneticilerinin ve sahiplerinin sonrasında kendilerinden siyasi içerikli bir karşılık beklenmesine neden olabilecek herhangi bir hediye ya da para kabul etmemelerini, böyle bir duruma şahitlik edilirse kamuoyunu konu ile ilgili bilgilendirmelerini,

–  Aktif medya mensupları olarak herhangi bir seçim aktivitesinde yer almamalarını ya da herhangi bir partiye maddi bağışta bulunmamalarını, böyle bir duruma şahitlik edilirse kamuoyunu konu ile ilgili bilgilendirmelerini,

– Hiçbir ayrım yapmaksızın haberlerinde kamuoyunun beklentilerine yer vermelerini istiyoruz.

Seçim Dönemi Yasakları ve İhlalleri adlı kılavuzu ve Seçim Dönemi için Etik Habercilik Teminatı:

Kılavuz: http://www.seffaflik.org/wp-content/uploads/2015/03/genel-se%C3%A7imler-kitap%C3%A7%C4%B1k-bas%C4%B1m.pdf

Teminat: http://www.seffaflik.org/wp-content/uploads/2015/03/Secim-Donemi-icin-Etik-Habercilik-Teminati.pdf

Haber: Elif KaradutİnadınaHaber – 10.05.2015

Print Friendly, PDF & Email
2017-04-27T03:15:58+00:00 10 Mayıs 2015|