Gezi Parkı’na ‘Topçu Kışlası Saplantısı’ Sürüyor, Hassasiyetler Kaşınmaya Devam Ediliyor, Tepkiler İse Giderek Artıyor

Danıştay 6. Dairesi, Gezi Parkı’na topçu kışlası yapılmasını ve ağaçların kesilmesini içeren, bu nedenle türkiye çapında eylemlere neden olan taksim yayalaştırma projesi’ne ilişkin geçen yıl verdiği iptal kararını oyçokluğuyla kaldırdı.

İstanbul 1. İdare Mahkemesi, “Beyoğlu İlçesi, Taksim Meydanı yayalaştırma projesine ilişkin” imar planı değişikliklerini, 6 haziran 2013’te iptal etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin itirazını değerlendiren Danıştay 6. dairesi, 29 nisan 2014’de iptal kararını onadı. Ancak belediye, Danıştay 6. Dairesi’ne başvurarak karar düzeltme istedi. Normalde bu yol, istisnai olarak kullanılıyordu ve yüksek yargı maddi hata yapılmadığı sürece karar düzeltme taleplerini reddediyordu.

Kararda, kesinleşmesi beklenen kararın ne olduğuna da yer verildi. buna göre, İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun topçu kışlası’na onay veren kararının iptaline ilişkin istemi reddetti. Kararda, Taksim Topçu Kışlası’na örtülü destek verildi. Plan notlarında “1. Grup Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak Taksim Kışlası’nın yer almasına değinilen kararın gerekçesinde, 2863 sayılı Kültür ve Taibat Varlıklarını Koruma Kurulu kanunun 6. maddesinde “tarihi kışla”ların da korunması gereken taşınmaz kültür varlıkları olduklarının “hiçbir yoruma mahal bırakmayacak şekilde açıkça belirtildiği” anlatıldı. Karara başkan Habibe Ünal ve üye Ünal Demirci muhalefet etti.

Danıştay 6. Dairesi’nin son hamlesi doğrultusunda İBB ve AKP’nin hareketleri dikkatle izlenirken, KaçAkSaray’ın yasa dışı yollardan inşa edildiğini ve Atatürk Orman Çiftliği’nin, yürütmenin başının talimatları ile Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hukuk da çiğnenerek talan edildiğini ilan eden kararlarını bile yok sayan hükümetin, Danıştay’ın bu kararı karşısında alacağı tavır merakla bekleniyor.

PB Ankara

Print Friendly, PDF & Email
2015-07-16T18:29:37+00:00 16 Temmuz 2015|

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.