Mahkeme’den Saraçoğlu’na Olumlu Yanıt

IMG_4313Ankara Saraçoğlu Mahallesi için Ankara 12. İdare Mahkemesi’nden karar çıktı. Karara göre, Saraçoğlu Mahallesi’nde yapılan 1. derece sit alanını 2. dereceye düşürülmesi kararı iptal edildi.

Ankara 12. İdari Mahkemesi’ne göre, Saraçoğlu Mahallesi olarak da bilinen Ankara Namık Kemal Mahalesi’nin 1. derece sit alanı kalması gerekiyor. Böylece mahallenin 1. derece kentsel sit alanı olduğu tescillendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın talebiyle 13.09.2013 tarihinde ise Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, mahallenin sit 1 olan sit derecesini 2’ye düşürmüştü. Bu karar, bulanan binaların hem söküm işlemlerinin hem de bölgede kazı çalışmalarının önünü açarken, mahalle sakinleri, Başkent Dayanışması ve TMOBB kararın geçersiz olması gerektiği ile ilgili basın açıklamaları yapmıştı.

Mahkeme kararında, “Kentsel Sit alanı olan Namık Kemal Mahallesi’ndeki yapıların koruma grubunun ‘2. Grup yapılar’ olarak belirlenmesinin mevzuata uygun olmadığının bilirkişi raporu ile sabit bulunması karşısında tesis edilen davalı idare işlemlerinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır,” ifadelerine yer verildi.IMG_4320

Karar sonrasında yapılan basın açıklamasında ise, “Bundan sonra lojmanlarla ilgili yapılması planlanan her şey ayrı ayrı Koruma Kurulu’nun izniyle yapılmak zorunda. Biz lojmanların da mahalledeki kamu binalarının da aynı şekilde korunmasını istiyoruz” dedi. Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Kimyon ise durumu “Saraçoğlu’yla ilgili zincirleme hatalar yapıldı, hepsi de mahkemeden öndü. Riskli alan denildi, olmadığı mahkemece sabit. Koruma derecesi düşürüldü, mahkemeden döndü” olarak açıkladı. Mimarlar Odası AnkaraŞube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, mahkeme sonucunun sevindirici olduğunu fakat mahallenin TÜRGEV’e devredilmesi tehlikesinin hala mevcut olduğunu belirtti.

Kaynak: BirGün

Fotoğraflar: Banu Kepenek

Print Friendly, PDF & Email
2017-04-27T03:15:40+00:00 15 Temmuz 2015|

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.