“Halklar Savaş İstemiyor”

18 Ağustos 2015 Salı günü gerçekleştirilen “Halklar Savaş İstemiyor” Sempozyumu’na katılan kurumlar ortak bir sonuç bildirgesi hazırlayarak 20 Ağustos’ta Mülkiyeliler’de yapılan toplantı ile basına deklare ettiler. Moderatörlüğünü TİHV Genel Sekreteri Metin Bakkalcı’nın yaptığı, Ortadoğu Uzmanı Prof. Dr. Haluk Gerger, Dr. Mustafa Pekgöz, Dr. İsmail Beşikçi ve Asuri halkına ilişkin araştırmalarıyla tanınan Erkan Metin ve HDP milletvekilleri Erol Dora ve Müslüm Doğan’ın da konuşmacı olarak katıldığı panelin sonuç bildirgesi, Mülkiyeler Birliğinde HDK Halklar ve İnançlar Meclisi üyesi Hatice Çevik tarafından okundu.

Bildirgede Barış Bloku’nun talepleri sahiplenilir ve yinelenirken, halkların hak mücadelesinin yükseltilmesi için ortak hareket etmenin önemi vurgulandı. Ortak Hareket etmek için “Halklar Meclisleri”nin kurulması önerildi.

hsi3

HALKLAR SAVAŞ İSTEMİYOR SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

Biz Anadolu ve Mezopotamya halkları, farklılıklarıyla yan yana, eşit, özgür, kardeşçe ve barış içinde yaşamak isteyen; bugüne kadar resmi ideoloji tarafından yok sayılan, asimilasyon, aşağılama, inkar ve imhaya uğrayan halklarız.

Onurumuzu, dilimizi, kimliğimizi, kültürümüzü, inançlarımızı özgürce geliştirebileceğimiz koşulları yaratmak, halklar arası kardeşlik ve dostluğu bugünden topraklarımıza egemen kılmak, gelecek nesillere tarihi ve kültürüyle barışık bir ülke bırakmak sorumluluğuyla, “topraklarımızdaki tüm kültür, kimlik, dil, din ve inançların varlığını kabul eden, halkların demokratik ve kültürel haklarını güvence altına alan, insan odaklı, özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik bir “yeni yaşam”dan yana olduğumuzu ve taleplerimizin/haklarımızın takipçisi olacağımızı beyan ederiz.

Halklar Savaş İstemiyor sempozyumuna katılan kişi ve kurumlar olarak, aşağıdaki talepler/ haklar üzerinde ortaklaşmış bulunmaktayız. Yanı sıra her halkın kendi özelinde ifade ettiği ve genel talepler sonrasında ifadesini bulan talepler de ortak talebimizdir. Bu anlamda her halk bir başka halkın taleplerini sahiplenir ve mücadelesini ortaklaştırır. Bizler Kendi varlığımızı sürdürebilmenin diğer halkların sorunları için de mücadele etmekten geçtiğini düşünüyor ve tüm talepleri sahipleniyoruz.

hsi0Burada kurumların adına konuşan, halkların ortak ve özgün taleplerini ifade eden kurum ve kişiler olarak taleplerimiz etrafında halkların ortak mücadelesini yükseltmek, taleplerimizin takipçisi olmak üzere bir Halklar Meclisinin kurulmasini hedefliyoruz.Bu talepler doğrultusunda savaş politikalarına karşı bir imza kampanyası başlatıyoruz.

Oluşturan kişi ve kurumlar olarak taleplerimiz şunlardır:

* Bu coğrafya da çoğulcu, eşitlikçi, demokratik anlayışın egemen olması için halkların ortak cephesini oluşturulmalıdır.

* Doğa kültürel kimliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Doğal yaşam alanları, halkların kültürel ve tarihsel mirasının bir parçası olarak koruma ve güvence altına alınmalıdır. Piyasa temelli hidroelektrik-termik-nükleer santral, baraj, maden, yol vb. inşaat vb. projelerle halkın doğal yaşam alanları tahrip edilemez.

* Operasyonlar durdurulsun, hızla çatışmasızlık durumuna geri dönülsün.NATO’dan çıkılsın ve savaş üsleri kapatılsın. Barış müzakereleri süreci yasal bir çerçeveye oturtularak başlatılsın. İŞİD’e ve diğer cihatçı çetelere verilen desteklere ve ABD öncülüğünde başlatılan “eğit-donat” çalışmalarına son verilsin. İŞİD’le mücadele maskesi altında devrimci, demokratlara yönelik baskı, gözaltı ve tutuklamalara son verilip,tutuklananlar serbest bırakılsın. Parlamento acil olarak açılarak çalışmalara başlansın; içeride ve dışarıda savaşa imkan veren yasal düzenlemeler kaldırılsın.

* Tüm halklar üzerindeki asimilasyon politikalarına karşı birlikte durulmalı, tüm halkların uğradığı baskı ve şiddete karşı birlikte eylemlik geliştirilmelidir.

* Anadilde eğitim hakkı kabul edilmeli, kamusal hizmetler anadilde sağlanmalı, anadilde basın/yayın faaliyetlerinin önündeki tüm engeller kaldırılmalı, yer isimleri iade edilmeli ve yok olma tehdidi altındaki diller koruma altına alınmalıdır.

* Kültür ve inançlar üzerindeki tüm yasaklar kaldırılmalı, ibadethaneler üzerindeki devlet egemenliği kaldırılmalı, her inancın kendi mabedinde ibadet etme özgürlüğü sağlanmalıdır. Her türlü ayrımcı ve ırkçı söylemler nefret suçları kapsamında cezalandırılmalıdır.

* Tarihle yüzleşmeli, tarih boyunca yaşanan tüm soykırım ve katliamlar açığa çıkarılmalı, mağdurlarının hakları iade edilmelidir. Geçmişle yüzleşmek için ‘Yüzleşme Komisyonu’ kurulmalıdir.

* Asimilasyon ve katliam politikaları kapsamında el konulan tüm gayri menkuller iade edilmelidir.

* Bu taleplerin takipçisi olmak ve halkların ortak mücadelesini yürütmek için halk örgütlerinin yan yana, omuz omuza durmasını sağlayacak.ortaklaşa kararların alındığı çalışmalarımızı ortaklaştırdığımız halklar meclisleri kurulsun. Mahalleler, köyler, ilçelerden başlayarak oluşturulacak örgütlenmeler ile halkın bütün kimlikleriyle etkin katılımının önü açılmalı toplumsal-kamusal yaşam üzerinde söz sahibi kılınmalıdır.

* Yerel örgütlenmeler daha çok ciddiye alınmalı, Eylem şekillerini yerele doğru kaydırmalıyız.

* Savaş mekanizmasının şiddetli bir şekilde halkların üzerine boca eden bu sisteme karşı ortak mücadele büyütülmelidir.

* Barış blokunun talepleri bizim de taleplerimizdir.

Kurd-Der
Ankara Demokratik Aleviler Derneği
İHD – Halklar Komisyonu
Göleliler Platformu
PSAKD Genel Merkezi
Dersimliler Derneği
Artvin Kültür Derneği
Barış Anneleri
AKA-DER Halklar Çalışması
Divriği Kültür Derneği
HDK Ankara Halklar ve İnançlar Meclisi
Nor Zartonk
JINEPS

Fotoğraf ve Haber: Seyri Sokak ve direnisteyiz.net

hsi4            hsi1

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
2017-04-27T03:15:15+00:00 21 Ağustos 2015|

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.