Mahkeme: AKP’nin AOÇ’deki Müdahaleleri Hukuksuz

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin açıklamasına göre, Ankara 5. İdare Mahkemesinin kararıyla birlikte AKP’nin AOÇ’deki tüm müdahalelerinin hukuksuzluğu mutlak olarak ortaya konuldu. 

Saray çevresi siyasi referanslarla binaen inşa edilen “külliye”, Ankapark projesi ve bunları çevreleyen ulaşım bağlantı yollarının tamamının hukuksuz olduğu belirtilen açıklamada, AOÇ’deki bu talanın bifiil parçası, sorumlusu olanlardan hesabının sorulacağı ve Atatürk Orman Çiftliği’ni, kentin kamusal varlığının yeniden kazanılacağı da ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) alanları için ana plan niteliğinde, çiftlik arazisi üzerinde AKP’nin tüm rüyaları, ideolojik projelerinin gerçekleştirilmesi için bir altlık olarak hazırlanan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.08.2010 gün ve 2494 sayılı kararıyla onaylanan “1/10.000 ölçekli Atatürk Orman Çiftliği Alanları Nazım İmar Planı ve I. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”nın ve eki olarak onaylanan “1/10.000 ölçekli Ulaşım Şeması” ile “1/1000 ölçekli Ulaşım (Yol-Kavşak vb.) Uygulama Projesi” hakkında 10 Şubat 2014 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı  veren Ankara 5. İdare Mahkemesi bu planı iptal etmiştir.

Bilinmelidir ki, Ankara 5. İdare Mahkemesinin bu kararıyla birlikte AKP’nin AOÇ’deki tüm müdahalelerinin hukuksuzluğu mutlak olarak ortaya konulmuştur. TMMOB’a bağlı odalarca yürüttüğümüz hukuki mücadele ve kamu yararını koruma bilinci çerçevesinde, defalarca AOÇ’de yapılan hukuksuzlukları ifade etmiştik. Bu karar ile tüm haklılığımız tescillenmiştir.

AKP’nin iktidarlığı döneminde yerel – merkez tüm idareler ve koruma kurullarının işbirliği ile AOÇ alanlarındaki talan hızla örülmüş; saray, “külliye”, Ankapark projeleri ve Ankara Bulvarı gibi Ankara ulaşımına önemli etkisi olan ulaşım bağlantılarına dair kamu eliyle kamu yararına aykırı olarak bir dizi hukuksuz idari işlem yapılmıştır. AOÇ’yi parçalayalan, değersizleştirmeye çalışan bu yapısal müdahaleler için yasal kılıf biçercesine yapılan değişiklikler Bakanlar Kurulu’nun kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilanı ve yenileme alanı kararları; Koruma kurullarının sit kararlarının değişikliği ve sit statülerinin değişimi kararları; Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin onayladığı planlar, ruhsat ve yapı kullanma izinleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gerçekleştirdiği imar plan değişiklikleri marifetiyle parça parça yapılan işlemlerin nafile olduğunu bir kez daha altını çizmek isteriz.

Başta Ankara 5. İdare Mahkemesinin bu iptal kararı olmak üzere, sıraladığımız işlemlerin iptaline ilişkin yargı kararları ile AOÇ’de yapılanlar hukuksuzdur, kaçaktır.

Bugün yargıdan kaçırılmak suretiyle fiziken gerçekleşmiş veya gerçekleşmekte olan saray, saray çevresi siyasi referanslarla binaen inşa edilen “külliye”, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın hayal projesi Ankapark projesinin ve bunları çevreleyen ulaşım bağlantı yollarının tamamı hukuksuzdur, kamu zararıdır. AOÇ’deki bu talanın bifiil parçası, sorumlusu olanlardan hesabı sorulacak ve bizler Atatürk Orman Çiftliği’ni, kentin kamusal varlığını yeniden kazanacağız.” TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

 

 

Print Friendly, PDF & Email
2015-08-03T14:44:16+00:00 3 Ağustos 2015|

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.