Barış için Sokaklar Doldu – #BarışYürüyüşü

11938111_10207926852153470_1624687868_nSK, KESK, TMMOB ve TTB Dünya Barış Günü dolayısıyla Ankara Yüksel Caddesi’nde başlayıp Olgunlar Sokak’taki Madenci Anıtı’nda basın açıklaması ile sonlanan bir yürüyüş gerçekleştirdi. Halkın ve oluşumların geniş katılım gösterdiği yürüyüşte iktidarların savaş politikaları eleştirildi.

TMMOB yetkilisinin yaptığı açıklama sırasında “Size savaş yaptırmayacağız”, “Savaşa hayır, barış hemen şimdi”, “Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek” gibi sloganlar atıldı. Barış haftası süresince etkinliklerin devam edeceği de hatırlatıldıktan sonra kitle dağıldı. Polislerin uzaktan izlediği etkinlikte çok renkli dövizler ve barış umudu yansıyan gözler dikkat çekiciydi.

“Tüm dillerde tek bir anlam ifade eden fakat anlatması gittikçe zorlaşan bir kavramın barışın günü bugün. Katliamların, cinayetlerin, soykırımların, asimilasyonun, sömürünün, talanın tüm hızıyla arttığı, faşizmin kendini güncelleyerek yaşamın her alanında gözle görünür kılındığı koşullarda dillendirilmesi dahi bedellere sebep olan barışın günü bugün” ifadeleri ile başlayan basın açıklamasında mevcut iktidarın ülkeyi hem iç hem de dış savaşa sokmakta en ufak bir beis dahi görmediği belirtildi. Gelinen noktanın planlı bir savaş politikası olduğunu belirten ortak açıklama metninden bazı noktalar şöyle:

  • Savaştan çıkar elde edenler için barış tabii ki dillendirilmekten bile kaçınılması gereken bir kavramdır. Büyük resme bakıldığında görünen, savaşlardan çıkar damıtmak isteyenlerin tüm Ortadoğu’yu ve ülkemizi savaş bataklığıda yeniden dizayn etme çabalarıdır. Bu saldırganlık altında dahi bugün barış için mücadele her zamankinden daha yakıcı bir ihtiyaçtır.
  • Bu savaş bizim savaşımız değil, savaşa mecbur olan AKP’nin ve halka rağmen yönetim darbesi yaparak anayasal suç işleyen Saray’ın savaşıdır.
  • Bu çılgınlıkta ısrar etmek ülkemizi çıkmaz bir felakete sürükleyecek, halklarımızı hedef hâline getirecektir. Ortadoğu iç savaşlarla, etnik ve dini boğazlaşmalarla debelenirken, Türkiye de bu kaosun parçası olarak Reyhanlı’dai Roboski’de, Suruç’ta yaşananlar gibi daha büyük acılarla yüzyüze kalacaktır.
  • Bizler, bir can daha yitmesin, salgın hastalıklar, sakatlıklar, toplu ölümler olmasın, insanlar evlerini terk etmesin, doğaya kıyılmasın diye bu çılgınlığı durdurmak istiyoruz.
  • Suruç katliamını gerçekleştirenlerin, Ortadoğu’da savaş suçu işleyenlerin, cihatçı çeteleri besleyenlerin ortaya çıkarılıp cezalandırılması gerektiğini söylüyoruz.
  • Bizler Kürt sorununda; ölüm, kan ve gözyaşı dışında bir sonuç üretmeyen savaş/şiddet odaklı politikaların derhal terkedilmesini, barışçıl ve demokratik yollarla çözüm için gerekli adımların acilen atılmasını istiyoruz.
  • Barış çıkar hesaplarından uzak, pazarlık masalarında konuşulmayacak denli ciddi ve uğruna mücadele etmeyi göze alacak kadar değerlidir.
Print Friendly, PDF & Email
2017-04-27T03:15:10+00:00 1 Eylül 2015|

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.