Otonom Arşivler: bak.ma Pad.ma ile buluşuyor

7-9 Ekim 2015 tarihleri arasında Artıkişler Kolektifi tarafından, 14. İstanbul Bienali Paralel Etkinliği olarak, Söz Edimleri ve Söylem Formları başlığı altında ‘Tahayyül 4’ başlıklı atölye yapılacak. 

Üç gün sürecek olan panel ve forum programı kapsamında farklı coğrafyalardan konuşmacılarla birlikte “arşivleme” pratiği içinde “otonomi” kavramını ve video montajının karşılaştırmalı prespektifleri tartışılacak.

[x_pullquote cite=”TAHAYYÜL IV” type=”left”]Dijital imaj üretimi ve video montajı herkesin erişebildiği yakınlıkta olduğu gibi aynı zamanda toplumsal ve politik hareketlerin gelecek tahayyülüne dair düşünce üretme potansiyeli de taşıyor. [/x_pullquote]

Bir süredir bak.ma toplumsal hareketler dijital medya arşivini oluşturmaya çalışan Artıkişler Kolektifi, Gezi direnişinden başlayarak, pek çok bilgisayarda saklı kalan veya depolanan yakın tarihli toplumsal hareketlerin video kayıtlarına da ulaşmaya çalışıyor.

Bu etkinlik kapsamında (ve elbette her daim) arşivleme pratikleri, kent hareketleri, görsel verinin toplanması, sınıflandırılması,sivil itaatsizlik videogramlarının montajı ve metaforik anlamda devrimin mümkün montajını hep birlikte konuşmak, tartışmak da amaçlanıyor.

[x_callout type=”left” title=”Arşivleme” message=”Kent mekanı artık sadece ikame ettiğimiz, çalıştığımız mekan değil, sosyal ve politik olanın yeniden üretildiği bir alan. Yerlilerinin farklı eylemliliklerle dahil olabildiği kent hareketleri, özellikle toplumsal çatışmaların yoğun olduğu coğrafyalarda yaşamsallaştı. Dijital imaj üretimi ve video montajı herkesin erişebildiği yakınlıkta olduğu gibi aynı zamanda toplumsal ve politik hareketlerin gelecek tahayyülüne dair düşünce üretme potansiyeli de taşıyor. Ucuz dijital HD kameralar, cep telefonları, tabletler bizi toplumsal ve politik hareketlerin içine dahil edebilme yetisine sahip. “Arşivleme” terimi, dijital video üretim ve dağıtım sürecinde sadece açık kaynaklı bir hafıza üretimini değil aynı zamanda itaatsizleşme pratiklerini, kolektif montaj, görüntü işleme, yükleme, indirme gibi bir işleyişi mümkün kılan otonom yapıyı da belirleyebiliyor. ” button_text=”Programı İndir” button_icon=”file-video-o” href=”http://inadinahaber.org/wp-content/uploads/2015/10/7-9-Ekim-Otonom-Ar%C5%9Fivler.doc” target=”blank”]

 

ETKİNLİK PROGRAMI

07/10/2015
Cezayir Salon

Video Gösterimi: Tahayyül III Tekel Direnişi 78 gün
14.00 – 16.00

Aralık 2009’da Tekel tütün fabrikalarının özelleştirilmesi sonrası Türkiye hükümeti 12 Tekel fabrikasının kapatıp, bunlarda çalışan 10.000 işçinin 11 aylık geçici kontratlarla (4/C statüsüyle) kamu sektöründe başka işlerde, %40’a varan maaş kesintileri ve kısıtlanmış istihdam haklarıyla görevlendirileceğini ilan etti. Bu da değişikliklerin aylık ücretlerinin azalmasına ve tazminatlarının ellerinden alınmasına sebep olacağını iddia eden işçilerin 15 Aralık’ta başlayan endüstriyel eylemini tetikledi. Ülke çapında binlerce işçi Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda kamp kurup direnişe başladı. Çevik kuvvet, direnişe biber gazıyla müdahale etti. Direnişçiler bunun üzerine kamplarını Türkiye’nin başlıca sendikal örgütü Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) genel müdürlüğü önüne taşıdı. Eylemciler iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) genel merkezi önünde protestolarda bulundu ve ölüm orucuna giren birçok eylemci hastaneye kaldırıldı. Tekel Direnişi; aralarında Çapul TV, NHKM, Arşad Narçın, Aktan, Onur Metin, Sibel Tekin ve diğer birçok video eylemci, film yapımcısı ve gazetecinin bulunduğu bir grup tarafından kayda alındı. Yetmiş sekiz günün videogramlarının Artıkişler Kolektifince montajı bu video kayıtlarndan yapıldı. Görüntüler, internet üzerindeki toplumsal mücadeleler dijital medya arşivi bak.ma’ya yüklenmektedir.

 

 

Açılış Konuşması – Artıkişler Kolektifi
16.00 – 16.30

 

Panel I
Kentsel Mekânda Politik Eylem ve Sanat Pratiklerinin Artı Değeri

Konuşmacılar: Ayşe Çavdar, Yelta Köm, Sevgi Ortaç, Önder Özengi ve Göksun Yazıcı
Moderatör: Göksun Yazıcı
16.30 – 19.00

Kentsel mücadelelerdeki heterojen birliktelikler tabandan örgütlenmelere nasıl yol açar ve yatay yapılanmalar, yeni çapraz metodolojiler nasıl mümkün olur? Böylesi süreçlerde, farklı koşullardaki problemler nelerdir? Sanatsal pratikler, kentsel edimlerde, 20. yüzyıldan beri işgal hareketlerinde ve kentsel adalet meclislerinde genişletilen birçok çapraz metodoloji ve yayılım formu meydana getirmiştir. Eylemin artı değeri, özerkliğini nasıl koruyabilir? Sanatsal/görsel pratik kendini temsilden eyleme nasıl dönüştürebilir? Açık oturum, son zamanlardaki çeşitli kentsel mücadeleler ve işgal hareketlerindeki deneyimleri tartışmak üzere kentsel ve sanatsal uygulamacılardan konuşmacıları bir araya getirecek.

Ayse Çavdar
İstanbul’da yaşıyor, şehirci/gazeteci; Yelta Köm İstanbul’da yaşıyor mimar/yazar/küratör; Sevgi Ortaç İstanbul’da yaşıyor, sanatçı/araştırmacı; Önder Özengi İstanbul’da yaşıyor, antropolog/küratör; konuşmacı ve moderatör; Göksun Yazıcı Ankara’da yaşıyor, yazar/editör/aktivist.

 

08/10/2015
Cezayir Salon

Panel II
Video Eylem, Toplumsal Hareketlerin Görsel Kaydı, Türkiye’de Kolektif Hafızayı Yeniden Düşünmek

Konuşmacılar: Onur Metin, e. belit sağ, Güliz Sağlam, Hande Sakarya, Ömer Şamlı, Sibel Tekin
11.00 – 13.00
Moderatör: Alper Şen
Medya aktivizmi, tüm politik edimlerin haberlerini kayıt altına alıp yayılımını sağlamasıyla kentsel aktivist mücadelelerin bir parçasıdır. Medya aktivistleri medya ve iletişim teknolojilerini sosyal ve politik hareketler için kullanır. Bu açık oturumun konuşmacıları 90’lar sonrasının Türkiyesi’ndeki medya aktivizminin metod ve stratejilerini büyütmek üzere medya aktivizmi pratiklerini, güvenlik sorunlarını, medya aktivistlerine karşı son zamanlardaki saldırıları ele alacak.

Onur Metin Ankara’da yaşayan bir gazeteci, video eylemci, İnadina Haber medya aktivizm kolektifi üyesi; e. belit sağ Amsterdam, Ankara ve İstanbul’da çeşitli sanatçı ve aktivist kolektiflere üye medya sanatçısı; Güliz Sağlam İstanbul’da feminist ve lgbtt hareketlerini kayda alan bir belgeselci, video eylemci; Sibel Tekin video eylemci, Seyr-i Sokak video eylem kolektifi üyesi; Alper Şen moderatör, video sanatçısı/eylemci ve Artıkişler Kolektifi üyesi.

 

 

Panel III
Video Arşivleme I
Konuşmacılar: Shaina Anand, Ahmet Gürata, Lawrence Liang, Sebastian Lütgert
Moderatör: Pelin Tan, Murat Deha Boduroğlu
14.30 – 16.00

İngilizce “Kamunun Erişimine Açık Dijital Medya Arşivi”nin kısaltması olan Pad.ma, çoklukla bitmiş filmleri değil çekimleri kapsayan, yoğun metin içerikli video materyalin internet üzerindeki dijital arşividir. 2007’den beri tüm koleksiyon içinde arama yapılabilir, internette görüntülenebilir ve ticari olmayan kullanım için ücretsiz indirilebilir. Pad.ma’nın kurucuları açık dijital arşivlere neden ihtiyaç duyduğumuzu, kamuya açık arşivler yaratmanın etiğini, dijital medya arşivlerinin içerdiği görsel verinin içeriğini ve yaratıcı ortak alanları konuşacak. Dijital sinema arşivlerine dair yerel perspektifler ve deneyimler turkishcine.ma arşivi kurucularınca tartışılacak.

Shaina Anand Bombay merkezli bir  medya sanatçısı, Pad.ma ve CAMP’ın eş kurucusu; Ahmet Gürata öğretim üyesi ve sinema antolojiler ve çeşitli dergilerde Türk sineması ve belgesel sinema üzerine yazıyor; Lawrence Liang araştırmacı, avukat, Alternative Law Forum’un eşkurucusu, “A Guide to Open Content Licenses”’ın yazarı; Sebastian Lütgert sanatçı, programcı, yazar, Bootlab ve Pirate Cinema Berlin eş kurucusu; moderatörler: Pelin Tan Artıkişler Kolektifi üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi’nde doçent; Murat Deha Boduroğlu çeşitli hukuki alanlarda çalışan bir avukat ve Gezi Avukatları üyesi.

 

Video Arşivleme II
Konuşmacılar: Jan Gerber, Ersan Ocak, Alper Şen, Pelin Tan
Moderatör: Özge Çelikaslan
16.20 – 18.00

Oturumda bak.ma deneyimi üzerinden açık dijital arşivin rolleri ve arşiv/arşivlemenin Türkiye’deki güncel politik anlamı nedir soruları sorulacaktır. Katılım esaslı görsel veri toplama metodolojisi bu bağlamda ne anlama gelir? Bağımsız bir araştırmacı ya da akademisyenin bu yeni metodolojinin uygulanmasında rolü nedir? Kolektif görüntüler üretebilir miyiz ve politik edimleri görsel olarak kaydederek politik kolektif belleği yeniden yaratmak mümkün müdür?

Jan Gerber sanatçı, v2v.cc, 0xdb.org, bak.ma, Pad.ma, dictionaryofwar.org için yazılım geliştiriyor ve Pirate Cinema ile The Oil of the 21st Century’nin eş kurucusu; Ersan Ocak öğretim üyesi, kültürel araştırmacı, bağımsız belgesel film yapımcısı ve videograf; Alper Şen, Pelin Tan, Özge Çelikaslan Artıkişler Kolektifi üyeleri ve etkinliğin düzenleyicileri.
 

Soru ve Cevap
18.00 – 18.30
 

09/10/2015
Tunca Subaşı & Çağrı Saray Atölyesi (İskele Sokak No: 74A Yeldeğirmeni Kadıköy)

Forum:
Devrim İmajı
Video arşivlerinin kentsellik içinde birarada varoluşu

Katılımcılar: Shaina Anand, Özge Çelikaslan, Bilge Emiroğlu, Jan Gerber, Ahmet Gürata, Onur Metin, Lawrence Liang, Sebastian Lütgert, e. belit sağ, Güliz Sağlam, Hande Sakarya, Ömer Şamlı, Alper Şen, Pelin Tan
12.00 – 17.30
Medya arşivlerinin geleceği, sosyal, ekonomik ve politik dinamiklerle ilişkisinin tartışılacağı forumda, görsel veriye erişim, yeni bağlantıların yaratımı ve yeni kullanıcıların kazandırılması üzerinden bak.ma için gelecek tahayyülleri üzerine konuşulacak.

Atölye mekânı aynı zamanda Artıkişler Kolektifi videolarının 14. İstanbul Bienali kapsamında gösterildiği bir bienal mekânıdır. Yeldeğirmeni, mimarisi, tarihi mirası ve şimdilerde işgal evleri, kolektif mekânlar ve sanatçı atölyelerine evsahipliği yapmasıyla koruduğu Gezi ruhuyla önemli bir mahalledir ve son zamanlarda belediyenin yürüttüğü kentsel dönüşüm planlarından etkilenmiştir.

*Film gösterimleri, açık oturumlar ve atölye/forumlar kamuya açıktır, rezervasyona veya ücrete tabi değildir.

*Screening, panels and workshop/forum are open to the public, with no registration or fees required.

**Programın dili İngilizcedir. Ardıl tercüme olacaktır.

 

Imagination IV by Artıkişler Collective

Autonomous Archiving:

bak.ma meets Pad.ma


Panel discussion and Forum
7-9 October 2015
14th Istanbul Biennial Parallel Event: Speech Acts and Forms of Discourse

Urban space is not anymore where we are dwelling and working; it is the space where the social and political are constantly reproduced. Urban justice movements are becoming more vital than ever in cities and conflicted geographies where any citizen can participate in/through different actions with several abilities in their everyday life. Recently, we are living in a technological and digital age that image making and moving image editing are not only accessible by any citizen but also have potentialities of claiming the future imagination on social and political co-existences.  Ipads, iphones, handy cheap digital HD cameras able us to become part of the “event” where social and political rupture happens in our society and cities.

 

The term “archiving” in digital video production and dissemination designates not only an open source memory making onhidden disobedience practices but also an autonomous structure that leads to collective montage, uploading, leaking images and re-building a collective memory of political disobedience. This program would like to discuss the notion of “autonomy” in the practice of “archiving”, as well as in montage of videograms in comparative perspectives from different geographical based practitioners.

 

Artıkişler Collective started to structure bak.ma, which is a practice of video archiving of the social and political movements in Turkey. This archive does not only aim to contain Gezi upheaval’s videos but also several other videograms that was stored in hidden part of computers by media activists. In the process of building this archive, Artıkişler Collective would like to discuss archiving practices and urban movements, collecting visual data, videograms of civil disobedience and the possible montage of revolution in a metaphoric sense.

 

07/10/2015
Cezayir Salon

Video Screening: Tahayyül III / Imagination III, Tekel Resistance 78 days
14.00 – 16.00

In December 2009, following the privatisation of Tekel tobacco factories, the Turkish government announced that 12 Tekel factories would close with the 10,000 workers redeployed in other public sector jobs on 11-month temporary contracts (4/C status) with pay-cuts up to 40% and reduced employment rights. This sparked industrial action, which began on 15 December, by the workers who claimed the changes would cut their monthly wage and leave them without any severance pay. Thousands of workers from across the country set up camp in a central park in Ankara where they started resistance. They were forced off with teargas and pepper spray fired by riot police. They subsequently reestablished their camp in front of the head office of Turkey’s main trade union organisation, Confederation of Turkish Trade Unions (Türk-İş). The protestors have engaged in public demonstrations outside the headquarters of the ruling Justice and Development Party (AKP) and several protestors have been admitted to hospital after refusing food and water. Video recordings of Tekel Resistance were made by Çapul TV, NHKM, Arşad Narçın, İrfan Aktan, Onur Metin, Sibel Tekin and several other video activists, filmmakers and journalists. Video montage of 78 days videograms by Artıkişler Collective had been made by these video recordings. The footage has been processing online on bak.ma digital media archive of social movements.

 

Opening speech by Artıkişler Collective
16.00 – 16.30

 

Panel I
The Surplus of Political Action in Urban Space, Art Practices
Speakers: Ayşe Çavdar, Yelta Köm, Sevgi Ortaç, Önder Özengi and Göksun Yazıcı
Moderator: Göksun Yazıcı
16.30 – 19.00

How urban movements lead bottom up assemblies and how horizontial structure is possible? What are the problems in such process in different conditions? Artistic practices created several transversal methodologies and forms of dissemination in urban actions that are expanded in occupy movements and urban justice assemblies since the 20th century. How political surplus can remain autonomous? What kind of artistic practice transform itself from representation to action? The panel will combine speakers both from urban and art practitoners discuss the recent experiences from several urban and occupy movements.

Ayse Çavdar an urbanist/journalist based in Istanbul; Yelta Köm architect/co-founder of Architecture for All, Ocuppy Gezi Architecture, KOTUstudio; Sevgi Ortaç artist/researcher based in Istanbul; Önder Özengi anthroplogist/curator based in Istanbul; speaker and moderator Goksun Yazici writer/editor/political activist based in Ankara.

 


08/10/2015
Cezayir Salon

 

Panel II
Media Activism and Recording Social Movements, Rethinking Collective Memory in Turkey

Speakers: Onur Metin, e. belit sağ, Güliz Sağlam, Hande Sakarya, Ömer Şamlı, Sibel Tekin
11.00 – 13.00
Moderator: Alper Şen

Media activism is a part of urban activist movements by recording and circulating news of all political acts. Media activists utilizes media and communication technologies for social and political movements. Speakers of this Panel will discuss media activist practises in Turkey after 90s, enlarging methods and strategies of media activism, security problems and recent violence attacks towards media activists.

Onur Metin
journalist, videographer, member of Inadina Haber media activist collective based in Ankara; e. belit sağ media activist/artist, member of various activist collectives; Güliz Sağlam documentary filmmaker, video activist has been recording feminist and lgbtt movements in Istanbul; Hande Sakarya film editor, video activist; Ömer Şamlı video activist, now in Rojava Film Commune; Sibel Tekin video activist, member of Seyr-i Sokak collective; Alper Şen moderator, video artist/activist, member of Artıkişler Collective.


Panel III
Video Archiving Part I
Speakers: Shaina Anand, Ahmet Gürata, Lawrence Liang, Sebastian Lütgert
Moderator: Pelin Tan, Murat Deha Boduroğlu
14.30 – 16.00

Pad.ma – short for Public Access Digital Media Archive – is an online archive of densely text-annotated video material, primarily footage and not finished films. The entire collection is searchable and viewable online, and is free to download for non-commercial use since 2007. Initiators of Pad.ma will speak about why we need open digital archives, ethics of creating public access archives, politics of visual data contained by digital media archives, and creative commons. Local perspectives and experiences on digital cinema archives will be discussed by the initiators of turkishcine.ma archive.

Shaina Anand filmmaker and media artist, co-initiated PADMA, the Public Access Digital Media Archive, co-founder of CAMP, based in Bombai; Ahmet Gürata lecturer, writer on the history of Turkish cinema, documentary in anthologies and journals; Lawrence Liang researcher and lawyer, founder of the Alternative Law Forum, author of “A Guide to Open Content Licenses”; Sebastian Lütgert artist, programmer, writer, co-founder of Bootlab and Pirate Cinema Berlin; moderators: Pelin Tan member of Artıkişler Collective, Assoc. Prof . at Mardin Artuklu University; Murat Deha Boduroğlu lawyer, member of Gezi Lawyers, works in different legal fields.

 

Video Archiving Part II
Speakers: Jan Gerber, Ersan Ocak, Alper Şen, Pelin Tan
Moderator: Özge Çelikaslan
16.20 – 18.00

What are the roles of open digital archive and the contemporary meaning of archive/archiving in Turkey through bak.ma experience, What does participatory assemblage methodology means in this context, What is the new role of an independent researcher or academics? Can we produce collective images and is it possible to recreate political collective memory by visually recording political acts?

Jan Gerber artist and software developer of v2v.cc, 0xdb.org, bak.ma, Pad.ma, dictionaryofwar.org, initiater Pirate Cinema and The Oil of the 21st Century; Ersan Ocak lecturer, cultural researcher, independent documentary filmmaker and videographer; Alper Şen, Pelin Tan, Özge Çelikaslan members of Artıkişler Collective, co-organizers of the event.

Q&A
18.00 – 18.30

09/10/2015
Tunca Subaşı & Çağrı Saray Workshop (İskele Sokak No: 74A Yeldeğirmeni Kadıköy)

Forum:
The Future Image of Revolution
Co-existence of Videogram Archive Assemblages in Urbanism

Shaina Anand, Özge Çelikaslan, Bilge Emiroğlu, Jan Gerber, Ahmet Gürata, Onur Metin, Lawrence Liang, Sebastian Lütgert, e. belit sağ, Güliz Sağlam, Hande Sakarya, Ömer Şamlı, Alper Şen, Pelin Tan
12.00 – 17.30
The future of media archives in relation with social, economic and political dynamics. Can we imagine a future for bak.ma through accession to visual data, creating new connections and involving new users.

Workshop space is one of the Biennial venues where videos by Artıkişler Collective have been shown during 14th Istanbul Biennial. Yeldeğirmeni is an important neighborhood in terms of its architecture and historical heritage, now by hosting squats, collective spaces and artist workshops it preserves the Gezi spirit, has been effected by recent urban transformation plans run by the municipal

*Screening, panels and workshop/forum is open to public, no registration, no fees

**Language of the program is English

***Program will be recorded and later accessible on bak.ma

 

Print Friendly, PDF & Email
2017-04-27T03:14:53+00:00 7 Ekim 2015|

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.