Cebeci’den gol haberi. Şehir Plancıları Odası: 3 – Rant Avcısı Sermayedarlar: 0

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 1967 yılından bu yana Ankaralı futbolseverlerin maç izlediği Cebeci İnönü Stadı ile ilgili AVM ve rezidans planına mahkemeden üçüncü kez “olmaz” cevabı geldi. Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin (ŞPO) açtığı davada geçen yıl 24 Ekim ve 28 Kasım tarihlerinde bilirkişi raporunu baz alarak stadın bulunduğu alanla ilgili plan değişikliği için yürütmeyi durdurma kararı veren Ankara 6. İdare Mahkemesi, tekrar değişikliğe gidilen plan için üçüncü kez yürütmeyi durdurdu. ŞPO Şube Sekreteri Deniz Kimyon, “Bakanlığın planları suya düştü” dedi.
Cebeci Stadı için yapılan AVM planına üçüncü kez yürütmeyi durdurma kararı verildi.

İleri Haber’den Rıfat Doğan’ın haberine göre, Ankara 6. İdare Mahkemesi kararında geçen yıl 24 Ekim tarihinde 1/25 bin ve 1/5 bin ölçekli nazım imar planları değişikliği için verdiği yürütmeyi durdurma kararlarını hatırlatarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planın değişikliğinin de imar mevzuatına planlama ilke ve esaslarına uymadığını belirtti. Hukuka aykırılığı dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğini kaydeden mahkeme 5 Şubat tarihinde oybirliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

ŞPO Ankara Şubesi, geçen yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 1/25 bin, 1/5 bin nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine dava açmıştı. Değişiklik yapılan imar plan notlarına göre stat arsasına AVM, rezidans, otel, lokanta, özel okul, özel yurt, özel sağlık tesisi veya banka yapılması hedefleniyordu. Stadyumun yerine yapılacak inşaatın yüksekliği de serbest bırakılmıştı.

Odanın talebini değerlendiren mahkeme ilk kararında verdiği yürütmeyi durdurma şu ifadeleri kullanmıştı:

“22 Ekim 2014 tarihli bilirkişi raporunda dava konusu alanda yapılan yapılan planın üst ölçekli planla yapı ve nüfus yoğunluğu itibariyle uyuşmadığı, öte yandan ilave nüfus için gereken sosyal donatıyla planda yer verilmediği anlaşıldığından bu haliyle dava konusu 1/25 bin ve 1/5 bin ölçekl nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin imar mevzuatı planlama ilke ve esaslarına uygun olmadığı sonucuna varılmış ve 24 EKim 2014 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.”

Mahkeme 24 Ekim’de verdiği karardan sonra Bakanlığın tekrar değişikliğe gittiği stadın imar uygulama planı için geçen yıl 28 Kasım ayında aynı gerekçelerle yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.

Kararı İleri Haber’e değerlendiren Şehir Plancıları Odası Ankara Şube Sekreteri Deniz Kimyon, şunları söyledi:

“Kentsel kamusal varlıklarımızdan Cebeci Stadı alanı, sermayenin, AKP’nin talan projelerinden biri olarak hedef tahtasına alınmıştı ancak Ankara 6. İdare Mahkemesinin bu kararıyla birlikte, üst ölçek plan kararlarına aykırı olarak alana dair onaylanan plan değişikliklerinin tümü hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmiş oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Cebeci İnönü Stadyumu’nun yıkarak, yerine konut, ticaret, avm, cami yapma planları suya düşmüştür.

Cumhuriyet’ten önce dahi spor alanı olarak kullanılan Cebeci Çayırı, sportif faaliyetler için kullanılmaya devam edecek. Cebeci İnönü Stadyumu kültürel ve kullanım değeri ile korunacaktır. “

Kaynak: İleri Haber
F
otoğraf: İleri Haber

Print Friendly, PDF & Email
2015-04-10T00:07:06+00:00 10 Nisan 2015|