“Toz bezi değil, ev işçisiyiz” – Ev İşçileri Dayanışma Sendikası’nın önünde engel kalmadı

Ev İşçileri Dayanışma Sendikası EVİD-SEN, Eylül 2011 tarihinde Bakırköy 19. İş Mahkemesinin kararıyla kapatılmış, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin Temmuz 2014’teki kararı ile sendikanın tekrar kurulmasının önü açılmıştı.

İstanbul Valiliği tarafından Yargıtay’a temyizi için başvurulan “sendika kurulabilir” kararı, 9 Nisan 2015 tarihinde Yargıtay tarafından da onandı. Ev İşçileri de artık sendika kurabilecek ve sendikaya üye olabilecek.

İlk olarak 2009 yılında bir grup ev işçisinin GENEL-İŞ Sendikası’na bağlı Konut Şubesi’nde toplantılar yapmasıyla başlayan, daha sonra çalışmalarını bir dernek girişimi olarak sürdüren ev işçileri örgütlenmesi, 2010 yılında hız kazanarak, dernek üyelerinin haklarını korumanın ve Türkiye’deki bütün ev işçilerinin çalışma koşullarını iyileştirmenin yolu olarak bir sendika kurulmasına karar verilmişti.

Ev İşçileri Dayanışma Sendikası (EVİD-SEN) 15 Haziran 2011 tarihinde İstanbul Valiliği’ne resmi başvuruda bulunularak engellemelere rağmen resmi olarak kurulmuştu. Daha sonra mahkeme kararıyla kapatılan, yargıtay kararıyla önce kapatılması onanan, sonra tekrar açılmasına izin verilen sendikanın kurulmasının önündeki tüm engeller, yargıtayın “Ev işçileri sendika kurabilir” kararını onamasıyla beraber aşılmış oldu. Artık ev işçileri de sendikalarında örgütlenebilecek.

Yasal süreç nasıl işledi?

İstanbul Valiliği tarafından açılan dava sonucu, Bakırköy 3. İş Mahkemesi’nin 22 Eylül 2011 tarihli kararında yer alan ev işçilerinin sendika kuramayacağını, ev işçiliğinin mevcut iş kollarında olmadığı, ev işçisinin işçi olmadığı, sadece aile ekonomisine katkı sunmak için fason veya sipariş üstüne gündelik iş yapan bağımsız çalışan olduğu gerekçeleriyle kapattığı Ev İşçileri Dayanışma Sendikası’nın kapatılma kararı da Yargıtay’ın “ev işçileri dayanışma sendikası kuramaz. Kurdukları adında sendika bile olsa dernek sayılır” kararıyla onanmıştı.

Daha önce ev işçilerinin sendika kuramayacağına dair içtihat kararı veren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bu kararını değiştirerek, ev işçilerinin sendika kurabileceğini kabul eden yeni bir içtihat oluşturmuş, bunun üzerine sendika kurarak örgütlenmeye başlamış ancak İstanbul Valiliği dava açarak Ev İşçileri Dayanışma Sendikası (EVİD-SEN)’in kapatılmasını istemişti. Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 07.07.2014 tarihli kararı ile Bakırköy 19. İş Mahkemesinin görevsizlik kararını bozarak ev işçilerinin sendika kurabileceğini kabul etmiş, kararını 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 2/4 üncü maddesine dayandırmıştı.

evid

Sendikanın talepleri

Sendikanın talepleri şöyle:

  • Ev işi iş, ev işçisi işçi olarak tanınsın. Ev işçileri İş Kanunu kapsamına alınsın.
  • Özgül düzenlemeler için ev işçilerinin katılımıyla Ev İşçileri Yasası çıkarılsın.
  • ILO Ev İşçileri Sözleşmesi hükümet tarafından imzalansın.
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda kapsam dışı bırakılan ev hizmetleri alanı kapsam içine alınsın.
  • Standart bireysel iş sözleşmesi kabul edilsin.
  • Göçmen işçiler ev işçilerine tanınan ve tanınacak bütün haklardan eşit olarak faydalansın.
  • Ev işçileri bütün sigorta kollarından yararlansın.
  • İşverenlerin denetimi yapılsın.
  • Ev işçilerinin sendika kurmalarının önündeki yasal engeller kaldırılsın.
EVİD-SEN’in uluslararası ev işçileri hareketiyle ilişkisi

Sendika kuruluşundan beri uluslararası mesleki ağlarla destek içinde olmuş; Uluslararası Ev İşçileri Araştırma Ağı, Uluslararası Ev İşçileri Sendikaları Ağı ve Enformel Sektörde Kadın Örgütlenmesi Ağı (WIEGO) EVİD-SEN’e dayanışma mesajları göndermiş, sendika temsilcileri Güney Afrika Ev İşçileri Sendikası Başkanı, Uluslararası Ev İşçileri Ağı koordinatörleriyle toplantılar yapmıştı.

Haber: – Onur Metin – İnadınaHaber – 09.04.2015
İnadınaHaber Özel Haber

Print Friendly, PDF & Email
2017-04-27T03:16:04+00:00 9 Nisan 2015|